Umuziwanbantu Municipality

08:00 – 16:00

Monday – Friday

039 433 3500

Main Office

Umuziwabantu Municipality Mayor Cllr LS Zungu today teamed up with road and traffic authorities as part of the Mayoral Roadblock to welcome visitors into Umuziwabantu this festive season.

Accompanied by the Speaker Cllr VT Mbata and Municipal Manager Mr WT Gumede, the Mayor urged road users to obey rules of the road and cautioned against drinking and driving.

OSodolophu ube esenxenxa abashayeli bamabanga amade ukuba bathathe ikhefu edolobheni lase Harding, baxhase nosomabhizinisi bendawo abadayisa izinto ezinhlobonhlobo ukulekelela ekukhuphuleni umnotho wakuleli.

UManzini uphinde wasebenzisa leluthuba ukukhumbuza abashayeli nabagibeli ngokubalukeka kokulandela imigomo yokuvikela iCovid-19; ukugqoka isifonyo, ukuhlanza izandla njalonjalo, kanye nokugwema izindawo ezinesixuku, kwazise kulezinsuku sanda ngamandla isibalo sabahaqwa yilolubhubhane.Let’s arrive alive- respect all rules of the road.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *